Objednávka

Základní údaje:

Jméno: Příjmení:
E-mail: Telefon:

Adresa:

Ulice, č.p.: Obec:
PSČ:
 

Popis zakázky:

Požadavek:
Další informace:
 

Doplňující informace

 1. Zavazujeme se, že poskytnuté adresné údaje nebudou sděleny žádné třetí osobě
 2. Vámi sdělené rozměrové údaje nám slouží pouze pro hrubou orientaci, abychom si dokázali udělat předběžný odhad a závěry jaké budou:
  • nároky na spotřebu materiálu
  • nejvhodnější a nejefektivnější řešení
  • technické nároky a proveditelnost díla
  • technologické nároky a proveditelnost díla
  • technologický postup montáže, pokládky....
  • potřebný čas na přípravu a realizaci díla
  • potřebný čas na vlastní práci řemeslníků
 3. Poskytnuté údaje nazakládají žádné právní nároky, kterékoliv ze stran.
 4. Veškeré cenové relace a možný návrh řešení budou konzultovány osobně při prohlídce zájmového objektu.
 5. Nabídku možného řešení a kalkulaci ceny, resp. finanční náročnost zvoleného řešení, sdělíme v nejkratším možném termínu zájemci o naše služby.
  Nejdéle však do týdne od prohlídky objektu provedené naším pracovníkem.
 6. Prohlídka se uskutečňuje jen za osobní přítomnosti zákazníka, nebo jím prokazatelně pověřené osoby s rozhodovací pravomocí.